Thông tin văn bản

Số ký hiệu
141/QĐ-UBND
Ngày ban hành
29/01/2010
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Thay đổi thành viên Ban Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh t hực hiện Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007của Thủ Tướng Chính phủi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác