Thông tin văn bản

Số ký hiệu
170/QĐ-UBND
Ngày ban hành
31/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Phê duyệt đề cương thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng cho đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác