Thông tin văn bản

Số ký hiệu
526/UBND-KT
Ngày ban hành
30/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác