Thông tin văn bản

Số ký hiệu
10/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác