Thông tin văn bản

Số ký hiệu
279/UBND-NNTN
Ngày ban hành
17/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v kinh phí thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác