Thông tin văn bản

Số ký hiệu
37/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thuê đất để xây dựng công trình: Đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngăi tại xă Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngăi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác