Thông tin văn bản

Số ký hiệu
119/UBND-CNXD
Ngày ban hành
10/01/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v thực hiện các khu tái định cư phục vụ GPMB công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá Chát), đoạn Km0+00 - Km8+00
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác