Thông tin văn bản

Số ký hiệu
85/UBND-NNTN
Ngày ban hành
08/01/2019
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác