Thông tin văn bản

Số ký hiệu
87/UBND-TH
Ngày ban hành
08/01/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài, nguồn vốn NSTW 2 năm 2019-2020 và năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác