Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7842/UBND-NNTN
Ngày ban hành
25/12/2018
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác