Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7444/UBND-NNTN
Ngày ban hành
07/12/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v góp ý các văn bản dự thảo của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác