Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7428/UBND-KGVX
Ngày ban hành
06/12/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (năm 2018)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác