Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2170/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/12/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt mức chi hỗ trợ Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý về An toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác