Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2166/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/12/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa định kỳ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác