Thông tin văn bản

Số ký hiệu
37/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/12/2018
Ngày hiệu lực
15/12/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác