Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7283/UBND-NNTN
Ngày ban hành
29/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc Nông dân Việt Nam và Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác