Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7251/UBND-TH
Ngày ban hành
28/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v giải trình phương án phân bổ vốn dự phòng 10% và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác