Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7221/UBND-NNTN
Ngày ban hành
27/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Dự án: Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác