Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1543/BC-VP
Ngày ban hành
22/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Tổng hợp hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kin tế - kỹ thuật Công trình: sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở UBND tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước đây)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác