Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7115/UBND-KT
Ngày ban hành
22/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác