Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7089/UBND-NNTN
Ngày ban hành
21/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xây dựng Đề án tổng thể về quản lý và phát triển rừng; sắp xếp lại, kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ và lực lượng kiểm lâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác