Thông tin văn bản

Số ký hiệu
7084/UBND-NNTN
Ngày ban hành
21/11/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v thẩm tra kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác