Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6986/UBND-KGVX
Ngày ban hành
14/11/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v dừng thực hiện dự án Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác