Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6973/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
14/11/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v cung cấp thông tin liên lạc cán bộ đầu mối
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác