Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6970/UBND-CNXD
Ngày ban hành
14/11/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 182/BC-HĐND ngày 10/7/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác