Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6943/UBND-KGVX
Ngày ban hành
13/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v không trình đề nghị xây dựng Nghị quyết “Cơ chế, chính sách về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh” tại kỳ họp cuối năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác