Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6798/UBND-KGVX
Ngày ban hành
06/11/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v triển khai công tác bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác