Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6797/UBND-NC
Ngày ban hành
06/11/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác