Thông tin văn bản

Số ký hiệu
33/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/10/2018
Ngày hiệu lực
05/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác