Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1733/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/10/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v Phê duyệt các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác