Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6254/UBND-KGVX
Ngày ban hành
15/10/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v tình hình thực hiện các Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bênh viện thuộc nguồn vốn Ngân hàng thế giới
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác