Thông tin văn bản

Số ký hiệu
34/TB-HCC
Ngày ban hành
02/10/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
Giới thiệu mẫu dấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Hành chính công
Văn bản khác