Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1645/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/10/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Phương án sản xuất giống hải sâm, ốc hương; mô hình nuôi thử nghiệm hải sâm ghép với ốc hương thương phẩm trong ao và thả tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác