Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2955/UBND-KHTH
Ngày ban hành
22/10/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Báo cáo kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá và 08 chương Trình trọng điểm
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác