Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1638/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/10/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Min h Long, nhiệm kỳ 2004-2011
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác