Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5218/UBND-CNXD
Ngày ban hành
28/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến về cơ chế chính sách tài chính đối với Ban Quản lý KCN, KKT, đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và tổ chức kinh tế có liên quan đến KCN, KKT
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác