Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1584/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/10/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Giao các Ban quản lý rừng phòng hộ kế thừa, tiếp tục quản lý , thực hiện Dự án cơ sở 661
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác