Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1577 /QĐ-UBND
Ngày ban hành
08/10/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Qu ảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác