Thông tin văn bản

Số ký hiệu
109/BC-UBND
Ngày ban hành
05/10/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống b ão và tình hình thiệt hại do Bão số 9 gây ra Trên địa bàn tỉn h Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác