Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1256/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng và thiết bị, phần mềm quản lý”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác