Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1253/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đường dây đấu nối dự án thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác