Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1028/BC-VP
Ngày ban hành
07/08/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 31, từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác