Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4071/UBND-KT
Ngày ban hành
10/07/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019 - 2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác