Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4068/UBND-NNTN
Ngày ban hành
10/07/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v giải trình, làm rõ các nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác