Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3738/UBND-CNXD
Ngày ban hành
27/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác