Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3723/UBND-TH
Ngày ban hành
26/06/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác