Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3369./UBND-TH
Ngày ban hành
22/06/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v tổng kết thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác