Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3635/UBND-NNTN
Ngày ban hành
22/06/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
V/v giải trình số liệu chênh lệch giữa Công văn số 4234/BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác