Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3509/UBND-KT
Ngày ban hành
18/06/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác