Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3503/UBND-NNTN
Ngày ban hành
18/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v bổ sung hồ sơ trình phê duyệt Đề án đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác